unifile

آخرین اخبار در مورد کرونا در مازندران

تداوم روز‌های بدون فوتی کرونا در مازندران

برای دهمین روز متوالی، موردی از فوت بر اثر ابتلا به سویه جدید اُمیکرون در مراکز درمانی مازندران ثبت نشده است. ۱۳ بیمار تازه مبتلا به کرونا امروز در بیمارستان‌های زیر مجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران و بابل بستری و ۱۹ بیمار مرخص شدند.هم اکنون ۵۰ بیمار مبتلا به کرونا ویروس در مراکز درمانی مازندران بستری هستند که ۱۹ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه قرار دارندشبانه روز گذشته موردی از فوت بر اثر ابتل ...