unifile
30 شهریور 1401 - 23:21

کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری سده لنجان آغاز بکار کرد

اصفهان - کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری سده لنجان پس از برنامه‌ریزی های مناسب آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری سده لنجان پس از برنامه‌ریزی های مناسب آغاز به کار کرد. این کمیته به عنوان بازوی فرهنگی در کنار شهرداری عمل می‌کند و در راستای ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه فعالیت خواهد داشت.

هایاین کمیته با انجام تبلیغات محیطی به اصلاح ارتباط شهروندان با کالبد و محیط شهری کمک خواهد کرد، کمیته فرهنگ شهروندی در بعد اجتماعی نیز سعی دارد ارتباط شهروندان با اجتماع انسان‌ها را در حوزه مباحث اخلاقی و روابط اجتماعی بهبود بخشد.

بخشداصلاح ارتباط شهروندان با مدیران شهری دیگر بعد فعالیت کمیته فرهنگ شهروندی است که منجر به ایجاد حس تعلق بیشتر شهروندان به شهر و همچنین اعتماد به شهروندان خواهد شد.

شهروندان سده لنجان این فرصت را دارند تا هر گونه ایده و خلاقیتی را در زمینه فرهنگ شهروندی دارند به این کمیته اعلام کنند.

مخاطب کمیته فرهنگ شهروندی عموم شهروندان هستند اما بر اساس موضوع در دستور کار، جامعه مخاطب و گروه هدف مشخص شده، کودکان، نوجوانان، بانوان و مردان هستند.

کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری سده لنجان در نخستین برنامه محیطی خود سعی دارد با تبلیغات در زمینه زمان مناسب بیرون گذاشتن زباله‌ها به زیبایی شهر کمک کند چرا که این روزها شاهد مخدوش شدن چهره شهر به دلیل بیرون گذاشتن زباله در خارج از زمان تعیین شده هستیم و این امر مشکلات بهداشتی را نیز برای شهر ایجاد کرده است.

منبع: مهر
شناسه خبر: 750997