unifile
31 شهریور 1401 - 09:12

رژه نیروهای مسلح کرمان در قاب تصویر

صبح امروز نیروهای مسلح مستقر در کرمان در بلوار ۲۲بهمن این شهر به رژه پرداختند.

رژه نیروهای مسلح مستقر در شهر کرمان درحالی برگزار شد که استاندار واعضای شورای تامین و فرماندهان رده های مختلف نظامی وانتظامی در میدان حاضر بودند.

رده های مختلف انتظامی ونظامی، خودروها و تجهیزات نظامی در این رژه حاضر بودند.

مهلا جنابی عکاس باشگاه خبرنگاران این عکس ها را از رژه نیروهای مسلح مستقر دربلوار ۲۲بهمن تهیه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوانکرمانکرمان

شناسه خبر: 751297