unifile
14 آبان 1401 - 16:50

معاون سیاسی حزب موتلفه: اصلاح‌طلبان به‌جای طلبکاری، باید پاسخگو باشند

معاون سیاسی حزب موتلفه اسلامی گفت: در سال‌های مدیریت اصلاح طلبان مشکلات معیشتی تشدید شد و جالب است که امروز بجای پاسخگویی عملکردشان که وضع فعلی را ساخته‌اند، مطالبه‌گر و معترض شده‌اند. مهدی عرب صادق معاون سیاسی حزب موتلفه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه نظام سلطه آمریکایی دیکتاتوری نوینی را در هژمونی‌طلبی با حکمرانی دیجیتال در پیش گرفته است، گفت: نظام سلطه در این مسیر با ابزار تروریسم رسانه ای، دوقطبی سازی و تحریک گسل های اجتماعی و با ایجاد التهاب در خیابان ها، امنیت را از جامعه سلب نموده است تا تکه های پازل شوم خود در تجزیه کشور که به جای براندازی پیش گرفته، تکمیل نماید. وگووگووی افزود: مبنای حکومت نوین دیجیتالی غربی ها و امتداد صهیونیستی و سعودی آن‌ها و نوکرانشان، ادعای آزادی، بهانه حقوق بشر و تلاش بر سوژه سازی و سناریو پردازی است و در واقع تلاش می کنند با ادعای آزادی فردی، آزادی ملت ها را ذبح کنند، فلذا این ادعای آزادی فردی از سوی آن‌ها، در آنها واقع تلاش آنها بر برده داری مدرن و امپریالیسم سایبری است و اتفاقا چون آزادی ملت ها را بر نمی‌تابند با ادعای آزادی، اسارت ملت ها و منافع را دنبال می‌کنند. آنها واقع تلاش آنها بر برده داری مدرن و امپریالیسم سایبری است و اتفاقا چون آزادی ملت ها را بر نمی‌تابند با ادعای آزادی، اسارت ملت ها و منافع را دنبال می‌کنند.امپریالیسمسایبریسایبریاین فعال سیاسی بیان کرد: تخصص آنها دروغ است و با دروغ پردازی و دوقطبی سازی و قراردادن حق در سمت غلط این دو قطبی اهداف خود را دنبال می‌کنند پس لازم است ما در تصمیمات حکمرانی دوقطبی ها را حذف و مسائل را مبتنی بر پیوستگی طیف ها تعریف نماییم. معاون سیاسی حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: حال که برتری اسلام در پارادوکس حقوق بشری غرب و پاییز فرهنگ تکلیف ستیزانه و اومانیست‌گرایانه سکولار غربی مشهود شده است، با کمک پروپاگانداسازی و دیکتاتوری رسانه‌ای سعی بیهوده بر زیر سوال بردن هندسه معرفتی انسان در جوامع اسلامی دارند. حال که برتری اسلام در پارادوکس حقوق بشری غرب و پاییز فرهنگ تکلیف ستیزانه و اومانیست‌گرایانه سکولار غربی مشهود شده است، با کمک پروپاگانداسازی و دیکتاتوری رسانه‌ای سعی بیهوده بر زیر سوال بردن هندسه معرفتی انسان در جوامع اسلامی دارند.ستیزانهستیزانهپروپاگانداسازیپروپاگانداسازیو دیکتاتوریعرب صادق ادامه داد: در خلاء‌ و ضعف رسانه های های داخلی و انقلابی و متناسب با متوسط سواد رسانه ای جامعه، ناتوی رسانه ای شکل گرفته که بشدت بر ضریب نفوذ خود بر نسل جوان و نوجوان ما کار شده است و امروز که به خاکریز سوم سنگرهای ما رسیده اند، انفعال خطر بزرگی برای این رویارویی است و باید زمین و قواعد بازی را فعالانه و مبتنی بر ارزش‌های ایرانی و اسلامی تعریف کنیم. سواد رسانهنوجوانوی اظهار کرد: در کشور ظرفیت های فراوانی وجود داشته و دارد که اگر این ظرفیت ها فعال می شد، شکاف های اجتماعی بحران ساز مدیریت می شد و مسائل مبتنی بر مطالبات و نیازها، جامعه شناسایی و حل می شد و اگر از مطالبات مسئله استخراج و حل نشود، آن وقت است که مشکل ها می روید و انبوه مشکلات بحران می آفریند. در کشور ظرفیت های فراوانی وجود داشته و دارد که اگر این ظرفیت ها فعال می شد، شکاف های اجتماعی بحران ساز مدیریت می شد و مسائل مبتنی بر مطالبات و نیازها، جامعه شناسایی و حل می شد و اگر از مطالبات مسئله استخراج و حل نشود، آن وقت است که مشکل ها می روید و انبوه مشکلات بحران می آفریند.معاون سیاسی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به کارکرد احزاب در ترمیم شکاف های اجتماعی گفت: تکثر احزاب یک مانع مهم در این جامعه پردازی است و امروز که خیلی از احزاب در حد یک برگه مجوز و بدون هیچ دفتر فعال و فعالیتی هستند و از نقش خود دور شده اند، مردم را از فرهنگ تحزب دور کرده اند، چرا که در مطالبات و نیازهای جامعه ظهور و بروزی در نمایندگی و حل آنها نیافته اند و بعضا این تصویر را از خود ساخته اند که حزب یک دکان است و کرکره خود را نزدیک انتخابات بالا می کشند تا سهم خواهی کند و نه در پی حل مشکلات مردم باشند. عرب صادق گفت: اگر‌ مسائل اجتماع توسط نخبگان سیاسی در احزاب ریشه‌دار و فعال و نخبگان علمی در دانشگاه ها و نخبگان اصناف در کشور استخراج گردد و مدل حکمرانی مسئله استخراج گردد، راهکار حل مسئله ارائه شود و دولت با پذیرش آن ها نقشه راه اجرایی ارائه کند، زمینه سوء استفاده دشمن حذف از نارضایتی ها مسدود می شود پس می توان گفت که بزرگترین دشمن ما که دوست دشمن خارجی ماست، ناکارآمدی است. معاون سیاسی حزب موتلفه اسلامی تشریح کرد: برخی از مردم اعتراض دارند و در این اعتراض حق دارند، مشکلات معیشتی در سال های متمادی مدیریت اصلاح طلبان بر کشور تشدید شده و مسکن جوانان امروز به یک مشکل اساسی تبدیل شده چون در طی ۳۰ سال مدیریت اصلاح طلبان افراطی و اعتدالی بر جامعه خلق مسئله نشد که بخواهد حل شود و جالب است که امروز بجای پاسخگویی عملکردشان که وضع فعلی را ساخته‌اند، مطالبه‌گر و معترض شده اند. اصلاح طلبانبر کشورعرب صادق ادامه داد: طبیعی است که دشمن در فضای مجازی و رسانه ای تحت مدیریت خود، بر موج مشکلات مردم سوار و اعتراضات را زمینه اغتشاشات و التهابات کند، پس ضمن نیاز بر سنگر سازی رسانه ای، باید جامعه را به سلاح دانش رسانه، اطلاعات شفاف و امیدواری مجهز نماییم و سپر خنثی سازی شلیک های دشمن به جامعه بسپاریم که این سپر، افزایش سطح اعتماد و رضایت مردم از حاکمیت و زمینه ساز وحدت ملی است. دشمن در فضای مجازی و رسانه ای تحت مدیریت خود، بر موج مشکلات مردم سوار و اعتراضات را زمینه اغتشاشات و التهابات کند، پس ضمن نیاز بر سنگر سازی رسانه ای، باید جامعه را به سلاح دانش رسانه، اطلاعات شفاف و امیدواری مجهز نماییم و سپر خنثی سازی شلیک های دشمن به جامعه بسپاریم که این سپر، افزایش سطح اعتماد و رضایت مردم از حاکمیت و زمینه ساز وحدت ملی است.وحدت ملیوی ادامه داد: اینکه در دولت قبل وزیری افتخار می کند که حتی یک مسکن برای محرومان نساخته یا در اقتصاد تحت امرشان با ناکارآمدی و شاید گاهی غرض ورزی به بهانه تحریم ارزش پول ملی را به یک دهم کاهش می دهند، در واقع عینیت آن است که روحیه مقاومت یا ابزار مقاومت در جنگ رسانه ای از جامعه ستانده شود‌. معاون سیاسی حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: چاره ای نداریم بجز تقویت کارکرد احزاب و نقش دهی به دانشگاه و دانشگاهیان و مشارکت پذیر نمودن مردم. باید برنامه های عملیاتی مبتنی بر نیازهای مسئله ساز تدوین و با نقشه راهی، اجرایی گردد و باید برای حرکت وحدت ملی را به بازی بگیریم. دانشگاهیانعرب صادق خاطرنشان کرد: وحدت و تفرقه روی دیگر استکبار است که خودمان آن را در جامعه می آفرینیم و این استکبار داخلی، همان منیت است که جامعه را دچار تشتت و پس از آن، تعمیق شکاف می کند و اعتماد را می زداید‌ و مقدسات را مانع حل مشکلات تداعی می کند، پس حاکمیت باید منادی وحدت باشد تا ظرفیت های جامعه فعال شود و حاکمیت را قادر سازد، توان حاکمیتی خود را بازیابی و تقویت کند و در این وحدت، زیر یک خیمه برای اهداف مشترک ملی و انقلابی در سایه ولایت حرکت کنیم تا تیرهای دشمن رسانه‌ای دیکتاتور و تروریست را خنثی و بی اثر کنیم که این قدم اول در بی اثرسازی تحریم های اوست و این محقق نمی شود جز با ایجاد و تقویت آرامش اقتصادی و امنیت روانی مردم، به عبارت دیگر لازمه امنیت ملی، امنیت روانی در جامعه و بازیابی سرمایه اجتماعی است و لازمه امنیت روانی، اعتمادسازی و حذف هرگونه تناقض، تبعیض، ناکارآمدی و فساد است. استکبارآن راوی اظهار کرد: منفذ ورود دشمن به جامعه از خلاء ها و شکاف های اجتماعی است، آن لحظه ای که جوانان را با مشکلات در جامعه منزوی می کنیم دشمن او را جذب می کند پس دشمن بدوی خود ما هستیم که جوان را رانده ایم و امروز باید ساختارها، کارکردها و عملکردها را با بازاندیشی انقلابی، با حفظ ارزش ها و گسترش جغرافیای آزاد اندیشی در دایره اسلام اصلاح کنیم و این را به معنای عقب نشینی تحت فشار نگذریم. منفذ ورود دشمن به جامعه از خلاء ها و شکاف های اجتماعی است، آن لحظه ای که جوانان را با مشکلات در جامعه منزوی می کنیم دشمن او را جذب می کند پس دشمن بدوی خود ما هستیم که جوان را رانده ایم و امروز باید ساختارها، کارکردها و عملکردها را با بازاندیشی انقلابی، با حفظ ارزش ها و گسترش جغرافیای آزاد اندیشی در دایره اسلام اصلاح کنیم و این را به معنای عقب نشینی تحت فشار نگذریم.عرب صادق بیان کرد: هر فرآیندی در علم مهندسی با فیدبک و بازخورد منفی در ورودی،  خروجی فرآیند مشخص را اصلاح می کند و جامعه را به سمت ارزش ها سوق می دهد و بدون این فیدبک منفی یا مثبت، ناپایداری ها، بحران ساز می شود و مصداق این ناپایداری ها آنارشی در جامعه است و البته لازم است عدم قطعیت های خود فرآیند را هم ارزیابی نماییم. فیدبکفیدبکفیدبکفیدبکآنارشیآنارشیمعاون سیاسی حزب موتلفه اسلامی در پایان گفت: اصلا مبدا این بازاندیشی و تحول که مطالبه رهبری معظم انقلاب است، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است و ایشان در سال گذشته اشاره به تحول و وجود بیماری های مزمنی فرمودند که از راه های عادی قابل علاج نیستند و امروز بنده فکر میکنم که وقت حرکت و وحدت است. مبدا این بازاندیشی و تحول که مطالبه رهبری معظم انقلاب است، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است و ایشان در سال گذشته اشاره به تحول و وجود بیماری های مزمنی فرمودند که از راه های عادی قابل علاج نیستند و امروز بنده فکر میکنم که وقت حرکت و وحدت است.پایان پیام/
منبع: فارس
شناسه خبر: 829873