unifile
09 شهریور 1401 - 15:40

مشارکت مردم در جامعه لازمه رشد کشور است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: لازمه رشد جامعه مشارکت مردم در جامعه است، هم حکمرانی به مردم نیاز دارد و هم رشد مردم در گرو درگیر شدن در اداره کشور است. به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری فارس، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه 8 شهریور در مراسم رونمایی از رویداد اقدام ( ارتقای قابلیت‌های دیوان سالاری از طریق مردمی سازی) که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: جوهره این رویداد مردمی‌سازی است که یکی از شعارهای مجلس یازدهم است این برنامه حرکتی در راستای یکی از رویکردهای مجلس یازدهم است. مجلس شورای اسلامیوی افزود: درگیرسازی مردم در اداره کشور مورد تاکید امامین انقلاب بوده است و به کرات به این مساله تاکید کرده و می‌کنند. لازمه رشد جامعه مشارکت مردم در جامعه است، هم حکمرانی به مردم نیاز دارد و هم رشد مردم در گرو درگیر شدن در اداره کشور است. نگاهداری گفت: حکمرانی در قانون اساسی در سه حوزه مورد تاکید قرار گرفته است. بخش دولتی نماینده حوزه عمومی و بازار نماینده بخش خصوصی است، نمایندگی حوزه مردمی با گروه های مردمی است. وی تصریح کرد: این گروه ها در مقایسه با بخش دولتی چابک‌تر هستند و نسبت به بخش خصوصی اجتماعی تر عمل می کنند. در قانون اساسی تاکید شده است که دولت مشارکت مردم را جلب کند و به روابط تعاون محور توجه داشته باشد. قانون اساسی در تصمیم گیری مطالبه گری نظارت و اجرا به حضور و مشارکت مردم تاکید دارد. مطالبه گریرئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای تصریح کرد: در بررسی علل کم بودن مشارکت مردم در تمام سطوح به نکاتی می رسیم و ضعف گفتمانی یکی از علل کم بودن مشارکت مردم است. در قوانین میانی هم شاهد ضعف در این مورد هستیم. وی افزود: خیلی وقت ها ریل گذاری مناسبی برای مشارکت مردم انجام نداده ایم. بنابراین در حوزه های مختلف مشارکت به اندازه ای که مدنظر است صورت نگفته است. نگاهداری گفت: مساله دیگر باور مردم به اراده حاکمیت برای مشارکت جویی است که اگر شکل نگیرد، مشارکت مردمی به اندازه مطلوب شکل نمی گیرد. بنابراین حوزه های مختلف کشور نیاز به ریل گذاری دارد. وی گفت: از نظر ساختاری کم توجهی یک تقویت ساختار حکمرانی در بخش مشارکت های مردمی وجود دارد، ظرفیت های مردمی پراکنده اند، بنابراین از این نظر نیز عدم انسجام را شاهد هستیم. رئیس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: 3 آفت مهم در این موضوع شاهد هستیم که باید برای رفع آن بکوشیم. یکی از این آفت هااین است که مشارکت بخش مردمی را به خصوصی سازی تقلیل داده ایم که در سال‌های اخیر گریبانگیر ما شده است. بنابراین باید کمک کنیم تبیین درستی از بخش مردمی شکل بگیرد. نگاهداری تصریح کرد: نکته دوم این است که کار را سیاست زده کرده ایم و مشارکت مردمی را به مسائل سیاسی تخفیف داده ایم. در حال تکمیل است ...
منبع: فارس
شناسه خبر: 692249